PROSTSZA ROLA

Znacznie prostsza, co nie znaczy, że łatwiejsza w realizacji, jest rola mediów w funkcjonowaniu rynku towarów i usług, czyli rynku konsumpcyj­nego. Właściwie sprowadza się ona do prezentowania reklam, które powinny na zasadzie sprzężenia zwrotnego – uruchomić ciąg reakcji odbiorców prowadzący w efekcie do zakupu reklamowanych towarów czy usług. Ów ciąg reakcji można opisywać w sposób mniej lub bardziej szczegółowy, jed­nak wydaje się, że dla potrzeb ogólnej charakterystyki modelu rynkowego wystarczy powszechnie stosowana formuła AIDA (awarenes, interest, desi- re, action), Wyróżnia ona cztery zasadnicze stadia oddziaływania reklam na odbiorców: (A) uświadomienie potencjalnemu nabywcy pojawienia się na rynku danego produktu czy marki, (I) wzbudzenie zainteresowania tym pro­duktem, (D) wywołanie chęci posiadania tego produktu oraz (A) skłonienie do zakupu reklamowanego produktu.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)