POZYCJA PRASY

W krajach UE silna pozycja prasy poważnej i model dualny w sektorze mediów elektronicznych powstrzymują proces trywializacji informacji politycznych. Badania europejskie w znacznym stopniu potwierdzają tzw. hipotezę konwergencji, wedle której presja kon­kurencji zmusza nadawców publicznych do zwiększenia w ich ofercie pro­gramów rozrywkowych kosztem programów informacyjnych, natomiast nadawców komercyjnych zmusza do wzbogacenia oferty rozrywkowej o  więcej informacji. W efekcie prowadzi to do wyrównywania się dyspro­porcji pod względem udziału informacji w ofercie (choć w mediach publicz­nych nadal jest ich więcej) oraz upodabniania się przekazów informacyj­nych: media komercyjne starają się dorównać publicznym pod względem zawartości informacji (więcej polityki), z kolei publiczne starają się dorów­nać komercyjnym pod względem sposobu prezentacji informacji (żywsze tempo, atrakcyjniejsza forma) [Dahlgren, 1995; Pfetsch, 1998].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)