POŁOŻENIE LUSTERKA

Przez skręcanie luster­ka lub pryzmatu, w którym się odbija światło tworzące jeden z obrazow, można ten obraz przesunąć w bok i doprowadzić do uzgodnienia kontu­rów przedmiotów w obu obrazach. Położenie lusterka wyznacza w tym przypadku (na przykład za pomocq wskazówki i skali z podziałką) odle­głość przedmiotu. Jeśii obrót lusterka jest sprzężony mechanicznie z obro­tem pierścienia nastawczego obiektywu w taki sposób, że pokryciu się konturów obu obrazów towarzyszy nastawienie na ostrość obrazu optycz­nego na powierzchni filmu, to kontrola nastawiania sprowadza się do po­krycia konturów w okienku celownika. W opisanym dalmierzu oba obrazy tworzq się na jednym polu i gdy sq mało kontrastowe, to dość trudno jest zauważyć pokrywanie się ich konturów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)