PODKREŚLENIE PERSPEKTYWY

Trzeba wszakże podkreślić, że ich perspektywy na pomnażanie dochodów z tego tytułu nie rysują się tak korzystnie, jak to było w przeszłości. Przykład Stanach Zjed­noczonych pokazuje, że choć ogólne wydatki na promocję rosną, to zmienia się ich struktura i na reklamę przeznaczane są relatywnie mniejsze nakłady. W latach 1981 – 1992 udział wydatków na reklamę w ogólnych nakładach na promocję spadł z 43 do 27 proc., przy równoczesnym wzroście nakładów na inne formy promocji, w tym zwłaszcza na bezpośrednią promocję sprzedaży, której udział w ogólnych wydatkach na promocje wzrósł z 34 do 45 proc. [,,Adweek’s Marketing Week”, Apr. 13, 1992; ”Advertising Age”, Apr. 5 1993]. Media masowe mogą oczywiście uczestniczyć w pozareklamowych działaniach promocyjnych i przechwytywać część wydatków na tego rodzaju promocję, co zresztą czynią od wielu lat, nie ma jednak żadnej gwarancji, że skompensuje to ewentualne straty wynikające z nasilania się wyżej opisanej tendencji.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)