PARADOKS RÓŻNORODNOŚCI

Mamy tu więc do czynienia ze swoistym paradoksem różnorodności: więcej różnorodności oznacza mniej różnorodności [Van Cuilenburg, 1998].Zjawisko upodobniania się zawartości gazet można też zaobserwować na rynku brytyjskim, szczycącym się szczególnym umiłowaniem pluralizmu, czego obecny stan prasy brytyjskiej nie potwierdza. O pewnym zróżnicowa­niu oferty można mówić w przypadku prasy prestiżowej (tab. 6 segment A), w istocie nie jest ono jednak znaczące, gdyż segment ten jest zdominowany przez jeden tytuł, a wszystkie cztery gazety tworzące ten segment mają cha­rakter centroprawicowy, tzn. reprezentują orientację umiarkowanie liberalną lub zdecydowanie konserwatywną. W przypadku prasy popularnej (segment B i C) w ogóle trudno mówić o zauważalnych różnicach zawartości czy orientacji politycznej, wszystkie reprezentują bowiem konserwatywno- prawicowy melanż.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)