OSWOBODZONA ROLKA

Oswobodzoną rolkę na szpulce należy wcisnąć do komory zdawczej tak, aby zakończenie klinowo ściętego, czerwonawe­go papieru ochronnego, zaklejonego paskiem papieru z napisem „Począ­tek” lub „Start”, znalazło się na wierzchu i było skierowane w stronę okienka obrazowego. Po przecięciu paska ostrym nożykiem (bez silnego nacisku ostrzem w stronę rdzenia rolki) pociąga się za uwolniony koniec papieru ochron­nego, przytrzymuje drugą ręką rolkę, aby zwoje papieru się nie rozluź­niły. Jest to bardzo ważne, bowiem pomiędzy rozluźnionymi zwojami przedostaje się do wnętrza rolki białe światło, które zaświetla z boku obrazy na filmie. Dlatego też nie zaleca się ładowania aparatu w bez­pośrednim świetle słonecznym.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!