OSTROŚĆ W LUSTRZANCE

Nastawianie obra­zu na ostrość w lustrzance dwuobiektywowej odbywa się podobnie, lecz przez obracanie pokrętła, które przesuwa oba obiektywy.Można również dokonać nastawienia na ostrość, w sposób szybki lecz niedokładny, przez oszacowanie „na oko” odległości przedmiotu i usta­wienie pierścienia nastawczego obiektywu lub pokrętła tak, aby naprze­ciw nieruchomego znaczka znalazła się podziałka odpowiadająca osza­cowanej odległości. Jest to dokonywane zwykle z pewnym błędem, który jest tym większy, im mniejsze jest doświadczenie fotografującego i może nawet przekroczyć granice strefy głębokości ostrości. Wskutek tego będą powstawać zdjęcia, na których nie tylko przedmioty bliskie i tło, lecz także i główne motywy są nieostre.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)