OSTOJA AUTORYTARYZMU

O  ile Kościół jest ostoją autorytaryzmu w tradycyjnej, rzec można kla­sycznej postaci, o tyle współczesne państwa demokratyczne stosują niekiedy praktyki autorytarne w nowoczesnej postaci. Chodzi tu o różnego rodzaju re­gulacje prawne i środki kontroli mediów na wypadek stanu nadzwyczajnego (klęska żywiołowa, stan wyjątkowy, wojna), które ograniczają w jakimś stopniu swobodę działania mediów i wolność komunikowania, zwiększając zarazem kontrolę państwa nad nimi. Wprowadzanie takich rozwiązań ma jednak charakter pragmatyczny, a nie ideologiczny – w sytuacji kryzysu me­dia mają pomagać w zwalczaniu zagrożenia i przywróceniu stanu normalne­go, muszą więc działać w zgodzie z wskazaniami i pod nadzorem służb pań­stwowych powołanych do zwalczania zagrożeń. Z chwilą ustania zagrożeń znikają podstawy do jakiejkolwiek reglamentacji prawnej wolności komuni­kowania.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)