OKREŚLENIE ZALEŻNOŚCI

Teoria determinizmu technologicznego dowo­dzi, że siłą sprawczą jest rozwój techniki, teoria determinizmu ekonomiczne­go przypisuje ją mechanizmom rynkowym. Spór ten przypomina dylemat ,jajko czy kura” i wydaje się, że podobnie jak i on długo jeszcze pozostanie nierozstrzygnięty. Łatwiej natomiast określić zależność między postępem technicznym i jakością przekazu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowe techniki medialne usprawniają produkcję i dystrybucję przekazów, a także rodzą nowe środki wyrazowe, wzbogacające formalną stronę przekazu. Jed­nakże nic nie wskazuje na to, by wprowadzenie nowej techniki rejestra­cji czy transmisji przekazów oznaczało równoczesną poprawę ich zawar­tości, by automatycznie stawały się one lepsze pod względem wartości in­formacyjnej, poznawczej czy artystycznej.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)