OKIENKO OBRAZOWE

Okienko obrazowe ogranicza wy­miary obrazu tworzącego się na materiale światłoczułym i jest zwykle nieco mniejsze od nominalnego formatu aparatu. W aparatach dwufor- matowych (np. 6X9 cm i 4/sX6 cm, 24X36 mm i 18X24 mm) moż­na wstawić w tym miejscu maskę z otworem ograniczającym powierzch­nię obrazu do połowy. Ponieważ odległość ogniskowa obiektywu nie ule­ga przy tym zmianie, obraz czyni wrażenie, że został naświetlony przez obiektyw długoogniskowy. Ostrość tych obrazów, powiększonych do takie­go samego formatu, jak obrazy pełnej klatki, jest gorsza i są one bar­dziej ziarniste. Film przesuwający się wzdłuż ścianki z okienkiem obrazowym mógłby łatwo ulec zarysowaniu wskutek tarcia warstwy światłoczułej o ściankę metalową.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)