OGRANICZONE PERSPEKTYWY

Choć zasięg tego zjawiska jest niewielki, a jego perspektywy dość ograniczone, niektórzy autorzy euro­pejscy [Dahlgren, 1998] widzą w nim szansę na odrodzenie etosu obywatel­skiego w mediach, a zwłaszcza na powrót mediów publicznych do swych pierwotnych powinności społecznych.Ogólnie biorąc, media masowe realizują zadania przewidziane dla nich przez model demokracji liberalnej: informują o zdarzeniach politycznych, uczą zasad działania ustroju demokratycznego, inicjują debaty nad proble­mami społecznymi, nadają rozgłos naruszeniom procedur demokratycznych, służą pluralistycznej perswazji politycznej. Rzecz jednak w tym, iż media nie są ani przezroczystym, ani neutralnym pośrednikiem w komunikacji politycznej, tylko realizują stawiane im zadania „po swojemu”, tzn. kie­rując się własną logiką i własnymi interesami.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)