OFERTY NADAWCÓW KOMERCYJNYCH

Warto przy tym podkreślić, że konwergencji podlegają również oferty nadawców komercyjnych (Polsat, TVN, Nasza TV). Polega ona na nasycaniu ofert tych nadawców podobnymi lub wręcz tymi samymi serialami i filmami amerykańskimi, często zresztą nie naj­świeższej daty, i ograniczaniu własnej produkcji do widowisk muzycznych, quizów i teleturniejów. Wszystkie wskazane wyżej okoliczności potwier­dzają generalną prawidłowość, iż konkurencja rynkowa w warunkach oli- gopolu sprzyja ilościowemu zwiększaniu oferty przez mnożenie liczby kanałów dystrybucji przekazów, lecz nie zwiększa w stopniu proporcjo­nalnym jakościowego różnicowania oferty, a nawet przeciwnie, prowa­dzi do konwergencji programów, czyli stosowania podobnej formuły re­pertuarowej, powielania tych samych rozwiązań, powtarzania tych sa­mych przekazów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)