ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, o ile w ogóle możliwa. Głównie dlatego, że pojęcie różnorodności (pluralizmu) treści jest wieloznaczne. Jak wskazuje McQuail [1992], obejmuje ono: odzwierciedlenie różnic społecz­nych, dostęp do różnych punktów widzenia, szeroki wybór oferowanych treści. Poza tym nie jest łatwo zmierzyć stopień zróżnicowania oferty w każ­dym z trzech wskazanych ujęć. Mimo tych trudności przeprowadzono wiele badań mających ustalić zależność między koncentracją własności i plurali­zmem oferty w różnych mediach i w różnych krajach. Większość z tych ba­dań dowodzi, że zależność taka istnieje, ale ma dość złożony charakter i musi być ujmowana w dwóch aspektach: jako zależność między koncentracją wła­sności i liczbą kanałów oraz między liczbą kanałów i zróżnicowaniem ich zawartości.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)