OBJĘCIE ZADANIAMI

Zadania te obejmują [McNair, 1995]:informowanie o zdarzeniach, które dotyczą istotnych kwestii spo­łecznych, przede wszystkim o ważnych decyzjach i działaniach władz oraz reakcjach na nie różnych grup społecznych;edukowanie czyli umożliwienie poznania rzeczywistego znaczenia i wagi poszczególnych „faktów”, a zwłaszcza ich wpływu na funkcjonowa­nie demokratycznych mechanizmów i instytucji;dostarczanie platformy do debaty o istotnych kwestiach społecznych, ułatwiającej formowanie i wyrażanie pluralistycznej opinii publicznej, z uwzględnieniem poglądów mniejszości i stanowisk odrębnych;nadawanie rozgłosu działaniom władz i organizacji politycznych, mogących mieć wpływ na poparcie udzielane tym władzom i organizacjom przez obywateli, zwłaszcza gdy świadczą one o rozbieżności między dekla­racjami i działaniami czy zgoła o naruszeniu prawa lub demokratycznych procedur; umożliwianie orędownikom różnych ideologii i punktów widzenia prowadzenie perswazji zmierzającej do pozyskania społecznego poparcia dla tych ideologii i punktów widzenia.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)