OBAWY MEDIÓW

Media obawiają się kryzysów żywiołowych, zwłaszcza gdy te mogą im jakoś zaszkodzić, lecz „lubią” kontrolowane kry­zysy polityczne, tzn. rozgrywające się w ramach demokratycznych mechani­zmów, których one wtedy szczególnie pilnie strzegą. Okoliczność ta sprawia, że media dość chętnie eksponują, wyolbrzymiają, a niekiedy wręcz „fabry­kują” tego rodzaju kryzysy. Głównie są to „płytkie” kryzysy w łonie elit i in­stytucji systemu, natomiast głębsze procesy zmian, generujące kryzysy strukturalne, często umykają uwadze mediów [Raboy, Dagenais, 1992], Szczególna rola mediów w kryzysie wynika też i z tego, że czymś innym jest kryzys dla instytucji systemu i czymś innym dla mediów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)