NIEWIELKI ZASIĘG

Zjawisko to ma niewielki zasięg, dotyczy wyłącznie mediów lokalnych i środowisko­wych oraz rozwija się głównie dzięki wsparciu instytucji trzeciego sektora (fundacji, stowarzyszeń). Zrodziło się ono z pragnienia powstrzymania po­stępującego odwracania się mediów komercyjnych od problemów społecz­nych i uczynienia z nich instrumentu ożywienia społeczeństwa obywatel­skiego. W praktyce polega ono na pobudzaniu aktywności społeczności lo­kalnych, głównie poprzez prowadzenie debat publicznych, badań społecz­nych, przygotowywanie raportów na temat opieki zdrowotnej, budownictwa, edukacji, przestępczości itp., a także na zachęcaniu do tworzenia organizacji środowiskowych [Charity, 1995; Rosen, 1996].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)