NIEMAL POWSZECHNIE

Dziś jest on niemal po­wszechnie uznawany za odrębny gatunek twórczości telewizyjnej, a specy­ficzna poetyka tej formy silnie oddziałuje na psychikę i wyobraźnie młodych ludzi, przyzwyczajając ich do szybszego i bardziej skojarzeniowego sposobu prowadzenia narracji filmowej [Jarecka, 1999], Wielu teoretyków współcze­snej kultury dostrzega w reklamie jeden z ważniejszych wyznaczników postmodernizmu. Byłaby ona, w ich mniemaniu, wzorcową formą twórczo­ści postmodernistycznej dlatego, że rekombinację cytatów, zapożyczeń i pa­stiszu podniosła do rangi metody twórczej, a także dlatego, iż zaciera granice między sztuką wysoką i twórczością popularną (sztuką i przemysłem) oraz tworzeniem i konsumowaniem, traktując dzieło jako produkt (konsumpcyj­ny), którego miarą wartości jest sukces finansowy na rynku sztuki.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)