NARZĘDZIE EWANGELIZACJI

To z kolei oznacza, iż media masowe mają być na­rzędziem ewangelizacji, a jeśli temu nie służą obowiązkiem Kościoła jest czynić wszystko, by tak się działo, by media komunikowały tego samego odwiecznego Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił człowiekowi swoją zbawczą Miłość [Chrapek, 1990].Działania Kościoła zmierzające do tego, by media i komunikowane przez nie treści służyły celom ewangelizacji, przebiegały zawsze dwutorowo. Z jednej strony Kościół rozwijał własny system mediów i komunikowania, począwszy od powołanej w 1622 r. Kongregacji Krzewienia Wiary (Congre- gatio de Propaganda Fide), która prowadziła działalność misjonarską i duszpasterską na skalę globalną drukując m.in. liczne księgi liturgiczne i katechizmy w obcych językach [Tuchle, 1986], aż po istniejący dzisiaj, rozbudowany system komunikowania masowego, obejmujący liczne wy­dawnictwa prasowe oraz stacje radiowe i telewizyjne, afiliowane bezpośred­nio przy Kościele bądź przy rozmaitych organizacjach religijnych powiąza­nych z Kościołem.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)