NAJWIĘKSZY KRYZYS

Największy tego rodzaju kryzys, czyli upadek bloku komunistycznego, za­początkowany w 1989 r. w Polsce, a zakończony rozpadem Związku Ra­dzieckiego, nie wchodzi tu w grę, gdyż dotyczył systemu niedemokratyczne­go oraz miał ewidentnie ekonomiczne przyczyny. Gdy zaś idzie o kraje de­mokratyczne, ostatni wielki i bez wątpienia strukturalny kryzys przeszły one na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w postaci młodzieżowej kontestacji, która rzuciła wyzwanie całemu syste­mowi społecznemu, przeciwstawiając jego fundamentom instytucjonalnym i moralnym swoistą kontrkulturę opartą na wspólnotowych wartościach i formach życia [Jawłowska, 1975].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)