NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT

Z kolei najważniejszym elementem media planu jest określe­nie sposobu wykorzystania mediów jako nośnika reklamy politycznej. Na­wet bowiem w tych krajach (np. Anglia, Francja), gdzie prawo ogranicza sto­sowanie tej formy przekazu, kandydaci traktują ją jako główny środek per­swazyjnego oddziaływania na wyborców.W porównaniu z innymi formami obecności kandydata w mediach, re­klama polityczna ma oczywiste zalety i wady. Jej zaletą jest to, że kandydat ma nad nią pełną kontrolą: pokazuje go ona tak, jak chce być pokazany, mo­że też wyrazić swoje credo polityczne. Poza tym, powtarzalność (zwielo­krotnienie) reklamy wzmaga jej perswazyjny efekt. Główne wady reklam to mała „pojemność” i niska wiarygodność przekazu – w 30-sekundowym fil­mie i na plakacie można zawrzeć co najwyżej kilka kluczowych informacji i slogan wyborczy kandydata, co odbiorcy traktują jako „czystą propagandę”, zachowując wobec niej wyostrzony krytycyzm.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!