NAJMNIEJSZE OGRANICZENIA

Ograniczenia te są najmniej­sze w przypadku prasy, poligrafii i kinematografii, gdzie ingerencje państwa mają na celu wspomaganie wydawców i producentów słabszych ekonomicz­nie, ale zaspokajających ważne potrzeby społeczne. Mechanizmy rynkowe są ograniczone najbardziej w sferze radiofonii i telewizji, która do końca lat siedemdziesiątych w krajach Europy Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) była zmonopolizowana przez nadawców publicznych, silnie kon­trolowanych przez państwo. Dopiero w latach osiemdziesiątych, pod wpły­wem ogólnego ożywienia nurtu liberalnego w gospodarce, dokonano czę­ściowej deregulacji radia i telewizji, zastępując model monopolistyczny modelem dualnym, zakładającym istnienie obok nadawców publicznych również nadawców prywatnych działających na zasadach komercyjnych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)