NADAWANIE WARTOŚCI

Nadawanie produktom wartości symbolicznej – produktom o okre­ślonej wartości użytkowej reklama przypisuje dodatkową wartość symbo­liczną, którą te produkty przenoszą na konsumentów, np. środki higieny oso­bistej gwarantują zdrowy wygląd, kosmetyki i wytworna odzież zapewniają sex appeal, a zegarki czy samochody są oznaką prestiżu społecznego;kształtowanie potrzeb — odwołując się do uświadamianych i nie uświadamianych potrzeb człowieka, reklama wzmacnia je i wyolbrzymia bądź rozbudza u osób, które ich nie odczuwają (np. w przypadku dzieci młodzieży), kreuje też nowe potrzeby, które mogą być rzekomo zaspokojo­ne wyłącznie za pomocą określonych przedmiotów lub usług; propagowanie konsumpcyjnego stylu życia – reklama wychowuje zagorzałych konsumentów, wpajając im od wczesnego dzieciństwa przeko­nanie, że dobra materialne pomagają w rozwiązywaniu życiowych proble­mów, realizacji marzeń i aspiracji czy wręcz w osiągnięciu szczęścia w wy­miarze jednostkowym i zbiorowym (rodziny, społeczeństwa, ludzkości).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)