MEDIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Taka konklu­zja wydaje się jednak tylko częściowo krzepiąca, gdyż w istocie potwierdza ona ewolucję mediów europejskich ku formule infotainment, tyle tylko, że jak dotąd ewolucja ta w Europie postępuje wolniej i w mniejszej skali niż w Ameryce. Dotychczas była mowa o sytuacjach normalnych, ale nie w sensie „zgodnych z normą”, tzn. modelem liberalnej demokracji, tylko w sensie „ustabilizowanego porządku społecznego” (status quo), polegające­go na ciągłości funkcjonowania podstawowych norm i instytucji społecz­nych. Zdarza się jednak, że owa ciągłość zostaje zakłócona, a nawet zerwa­na, powodując destabilizację porządku społecznego.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)