MECHANIZM USPRAWNIENIA

Niezależnie od tego, ile w takim twierdzeniu tkwi przesady, trudno dziś wyobrazić sobie gospodarkę rynkową bez masowej reklamy. Czy przypisuje się jej rolę mechanizmu usprawniającego kontakty między dostawcami i na­bywcami, pomagając tym ostatnim w dokonaniu racjonalnego wyboru, czy też widzi się w niej mechanizm ingerujący w rynek, kreujący popyt i podpo­rządkowujący rynek interesom producentów, reklama jest czynnikiem sty­mulującym dystrybucję produktów i obrót towarowo-pieniężny. W szerszej, makroekonomicznej perspektywie, traktuje się ją wręcz jako motor rozwoju gospodarczego, który zwiększa kapitał, tworzy miejsca pracy, rozwija pro­dukcję, wymusza konkurencję i nowe produkty, obniża ceny, zwiększa sprze­daż i w efekcie przysparza państwu dochodów z tytułu rozmaitych podatków.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)