LOGIKA MEDIÓW

Owa logika mediów polega na personalizacji polityki i przekształcaniu jej w spektakl, dramatyczne wi­dowisko, pełne wartkiej akcji i zaskakujących zwrotów. Ma to być widowi­sko atrakcyjne, a więc zrozumiałe, ekscytujące i sprawiające przyjemność; słowem: zyskujące wśród odbiorców popularność. Właśnie to dążenie me­diów do popularności sprawia, że mediatyzacja polityki wypacza jej ob­raz i kreuje fałszywe wyobrażenia o istocie demokracji, coraz częściej nazywanej z tego powodu mediokracją. Istotą rzeczywistej demokracji jest uczestnictwo obywateli w życiu pu­blicznym. Media zatem przyczyniają się do rozwoju rzeczywistej demokracji w takim stopniu, w jakim budzą świadomość obywatelską i wyzwalają pu­bliczną aktywność obywateli.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)