KOŚĆ NIEZGODY

W odpowiedzi apologeci wskazują, iż nie chodzi tyl­ko o wąsko pojętą informację o towarach, ale także o informację o użytkow­nikach i społeczeństwie – szczęściu, satysfakcji, rolach płciowych, rodzinie, stosunkach społecznych, tradycji etc. [Leiss, Kline, Ghally, 1990]. Temu zaś, że takie informacje reklama zawiera nie sposób zaprzeczyć. Kolejną „kością niezgody” jest relacja między reklamą i konsumpcją. Krytycy sympatyzują z poglądami Johna K.Galbraitha [1973], według które­go reklama nakręca spiralę konsumpcji, dostosowując ją do potrzeb przemy­słu. Zdaniem apologetów jest odwrotnie – rozwój reklamy jest następstwem wzrostu konsumpcji, wynikającego z rosnących dochodów [Jeffres, 1986]. Wprawdzie sporo badań potwierdza stanowisko, że nie reklama stymulu­je konsumpcję, tylko konsumpcja reklamę, ale są też liczne dowody na to, iż reklama wpływa na dynamikę i charakter konsumpcji, nakłaniając do kupowania więcej i droższych produktów, niż wynikałoby to z po­trzeb i możliwości nabywców. Także i tej kwestii nie da się więc jedno­znacznie rozstrzygnąć.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)