KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW

Najczęściej są to: kon­ferencje partyjne, debaty polityczne, konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami (briefingi), oświadczenia prasowe, wywiady, pozowanie do zdjęć itp. Ich zaletą jest możliwość odpowiedniej inscenizacji i pełna kon­trola nad ich przebiegiem. Występujący w nich politycy mogą zaprezentować się mediom z jak najlepszej strony (wygląd, zachowanie), mogą też w opty­malny sposób przedstawić swoje poglądy i stanowisko polityczne. W sumie: pseudo zdarzenia to swoiste simulakra polityczne mające dostarczyć mediom odpowiednich materiałów, tzn. takich, które będą: (a) budować popularność polityka, (b) kształtować jego wizerunek, (c) skupiać uwagę opinii publicz­nej na zagadnieniach uznawanych przez jego obóz za najważniejsze, (d) przedstawić definicję tych zagadnień (e) proponować odpowiednie roz­wiązania i działania. Media często korzystają z takich materiałów, bo są one łatwo dostępne, lecz nie zawsze używają ich zgodnie z intencjami polityków często wybierają tylko te fragmenty, które są dostatecznie atrakcyjne, zgodne z linią polityczną nadawcy lub oczekiwaniami odbiorców.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)