KOMUNIKOWANIE MASOWE A STOSUNKI WŁADZY

Po pierwsze: Media masowe są kluczowym ogniwem pośredniczącym w komunikacji społecznej między instytucjami systemu i światem życia lu­dzi. Z racji takiego umiejscowienia podlegają one różnym naciskom i stoją w obliczu sprzecznych oczekiwań. Czego innego oczekują od nich instytucje polityczne i społeczeństwo obywatelskie, a czego innego – instytucje eko­nomiczne i gospodarka rynkowa . To z kolei powoduje, że media zwracają się do swoich odbiorców w sposób dwojaki, raz traktując ich jako obywateli zainteresowanych sprawami publicznymi, innym razem jako konsumentów troszczących się o własną zasobność i wygodę życia.Po drugie: Media masowe są odrębnymi instytucjami mającymi własne interesy i dążenia, nie mogą więc być pośrednikiem całkowicie bezstronnym, utrzymującym zawsze równy dystans do systemu i świata życia. Stosunkowo najbardziej bezstronne są (a przynajmniej powinny być) media publiczne.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)