KAŻDY ŚRODEK PRZEKAZU

Formalnie kupując czas i powierzchnie do prezentacji reklamy, w istocie reklamodawca kupuje uwagę przyszłego audytorium. O ile jednak czas i po­wierzchnię można precyzyjnie określić, o tyle wielkość, skład i nastrój au­dytorium da się oszacować tylko w dużym przybliżeniu, na podstawie eks­trapolacji wyników aktualnych badań audytoryjnych czy czytelniczych. Oso­by planujące zakup i dokonujące transakcji (tzw. media planners i media buyers) muszą więc obiektywizować swoje przewidywania, porównując róż­ne media i różne czynniki określające przydatność danego medium jako no­śnika reklamy.Każdy środek przekazu może odegrać jakąś rolę w kampanii reklamowej, a co za tym idzie, może czerpać zyski ze sprzedaży usług reklamowych i mieć swój udział w rynku reklamy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)