KAŻDY PORZĄDEK SPOŁECZNY

Mamy wówczas do czynienia z kryzysem, czyli zdarzeniem lub ciągiem zdarzeń, które godzą w podstawowe mechanizmy systemowe i stwarzają bezpośrednie niebezpie­czeństwo dla jednostek lub grup, obniżają ich poczucie bezpieczeństwa, bu­rzą podstawy ich świata życia. Kryzys może dotyczyć rzeczywistego bądź tylko postrzeganego porządku społecznego, trwać krócej lub dłużej, lecz zawsze rodzi długotrwałe skutki w postaci spadku zaufania do instytucji systemu i podważenie autorytetu państwa. Każdy porządek społeczny jest narażony na różnorakie kryzysy, jednakże liberalna demokracja jest na nie narażona bardziej niż inne formy ustrojowe – wolna gra sił społecznych nie­uchronnie rodzi napięcia i konflikty, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowych (np. upadek rządu, strajki, zamieszki, terroryzm, starcia zbroj­ne, wojny).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)