KARMIENIE INFORMACJAMI

Również informacje, którymi aparat biurokratyczny „karmi” media, są bardziej narzędziem sprawowania władzy niż dialogiem ze społeczeń­stwem. Informacje te są bądź jawną propagandą służącą zwykle bardziej interesom partii rządzącej niż dobru publicznemu i racji stanu, bądź elemen­tem bardziej subtelnych działań, określanych jako marketing polityczny czy polityczne kontakty publiczne (political public relationś), nastawionych na pozyskiwanie społecznego zaufania do działań władzy. Wszystko to sprawia, że dziennikarze odnoszą się do oficjalnych źródeł informacji dość sceptycz­nie, z góry niejako przyjmując postawę adwersarza władzy, a ściślej: polity­ków będących u władzy, podejrzewając ich o zakulisowe machinacje, które media muszą wytropić i nagłośnić.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)