KAMPANIE WYBORCZE

Konstytucyjna zasada kadencyjności władzy sprawia, że co kilka lat mecha­nizm ten zostaje poddany gruntownemu osądowi obywatelskiemu, w którym każdy obywatel wyraża swój werdykt przez udział w wyborach. Poprzedza­jąca ten moment kampania wyborcza jest dla partii rządzącej ostatnią szansą przekonania wyborców, żeby zostawili ją przy władzy na następ­ną kadencję, opozycja zaś ma możliwość przekonania wyborców, że ona i jej program lepiej będą służyć interesom wyborców, a więc to jej po­winni powierzyć rządy w następnej kadencji. Obie strony starają się osią­gnąć swój cel, tj. wygranie wyborów, głównie, a niekiedy prawie wyłącznie za pośrednictwem mediów. Te zaś, pełniąc ustrojową role pośrednika między politykami i wyborcami, uczestniczą w kampanii w dwojakim charakterze: z jednej strony – transmitują komunikaty perswazyjne kandydatów ubie­gających się o wybór skierowane do elektoratu, z drugiej strony – relacjonu­ją przebieg całej kampanii, niekiedy także organizują debaty między kan­dydatami lub udzielają poparcia niektórym z nich (mediom publicznym prawo tego zabrania).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)