JAKOŚĆ PRODUKTU

Pod względem polityki cenowej rynek medialny stanowi dobrą ilustrację dobrodziejstw wolnej konkurencji. Znacznie trudniejsza jest natomiast ocena rynku medialnego pod względem innych dokonań, które mitologia wolnego rynku zalicza do jego dobrodziejstw, tzn. wzrostu wydajności pracy, dosko­nalenia jakości produktu oraz postępu technologicznego. Kwestia wydajności pracy w mediach masowych musi być rozpatrywa­na w kontekście dwóch warunkujących ją czynników. Z jednej strony pro­dukcja przekazów to tworzenie prototypów, produktów o dużym stopniu oryginalności, wymagających indywidualnego podejścia. Formatowanie produkcji ową oryginalność ogranicza na rzecz czynności i operacji typo­wych, wykonywanych szybciej i taniej, nie może jej jednak całkowicie wy­eliminować.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)