JAK DOWODZĄ BADACZE

Jak dowodzą badacze zajmujący się „ekonomią polityczną mediów” [Shudson, 1989; Golding, Murdock, 1996], zawartość i forma przekazów zależy od wielu różnych czynników społecznych, technicznych, kulturo­wych, politycznych i ekonomicznych, nie ulega jednak wątpliwości, że w warunkach gospodarki rynkowej presja czynników ekonomicznych ma pierwszorzędne znaczenie. Wyraża się to głównie w dwóch wymienionych już wielokrotnie tendencjach: dążeniu do standaryzacji i trosce o atrakcyj­ność przekazu. Standaryzacja, zwłaszcza jej skrajna postać: formatowanie przekazu, wynika nie tylko z potrzeby usprawnienia produkcji i zmniejszenia kosztów, także z potrzeby obiektywizacji oceny jakości przekazu. Połączenie etosu rywalizacji z kultem profesjonalizmu rodzi bowiem wymóg stosowania jed­noznacznych kryteriów oceny efektów pracy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)