ISTOTNY ELEMENT STOSUNKÓW

Skoro media są istotnym elementem stosunków politycznych i ekono­micznych, to na ich rolę pośrednika w komunikacji społecznej należy spoj­rzeć pod kątem udziału w sprawowaniu władzy w państwie. Innymi słowy: Pośrednicząc w wymianie informacji między systemem i światem życia odbiorców, media wchodzą w stosunki zależności między tymi dwoma układami i równocześnie stosunki te kształtują, przez co stają się istot­nym instrumentem sprawowania władzy.Wszystko to sprawia, że kwestię roli mediów w stosunkach władzy można i należy rozpatrywać w dwóch przeciwstawnych ujęciach: normatywnym i krytycznym. Ujęcie normatywne koncentruje się na tym, jaką rolę media powinny spełniać w stosunkach władzy w systemie społecznym, natomiast ujęcie krytyczne stara się dociec, jaką rolę media rzeczywiśfeie spełniają w stosunkach władzy w systemie społecznym.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)