ISTOTNA ROLA MEDIÓW

Media niewątpliwie odegrały istotną rolę w powstaniu tego kryzysu, jednak na pewno go nie spowodowały. Zdecydo­wanie silniejszy i bardziej sprawczy jest natomiast związek mediów maso­wych z kryzysem komunikacji publicznej, o którym była mowa wcześniej. Blumler i Gurevitch [1995] przypisują mediom jeżeli nie całą, to przynajm­niej główną część winy za narastanie tego kryzysu, który zresztą trwa już od wielu lat. Upraszczając ich wywody można powiedzieć, że kryzys ten jest następstwem z jednej strony – zaborczości mediów, absorbujących lwią część czasu wolnego, czyli owej narkotyzującej dysfunkcji, na którą zwró­cili uwagę Merton i Lazarsfeld [1948], a z drugiej strony — wypierania dziennikarstwa poważnego przez styl komercyjny, tabloidowy, goniący za sensacją i trywializujący problemy społeczne, co jest nota bene podstawo­wym sposobem maskowania tego kryzysu.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)