INTERWENCJA PAŃSTWA

Konkurencja mediów w warunkach wolnego rynku prowadzi do kon­centracji własności, eskalacji kosztów oraz piętrzenia ekonomicznych barier wejścia na rynek nowych nadawców, co w sumie sprzyja zdominowaniu rynku przez wielkie konglomeraty medialne. Gdyby procesy te pozostawić własnemu biegowi, mogłyby doprowadzić do całkowitej (auto)destrukcji wolnego rynku, czyli absolutnej dominacji jednego nadawcy, równoznacznej z eliminacją rzeczywistego pluralizmu treści. Aby temu zapobiec, konieczna jest interwencja zewnętrzna ze strony państwa, gdyż tylko ono posiada od­powiednie do tego celu środki prawne i finansowe. To jednak wikła państwo w fundamentalną sprzeczność ideologiczną i polityczną: Zamiast bowiem stać na straży wolnego rynku jako najlepszej gwarancji wolności słowa, ma ono ingerować w funkcjonowanie tego rynku, by chronić pluralizm informacji i opinii, który powinien być owocem wolnego rynku, a okazuje się być jego ofiarą.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)