INSTRUMENT MARKETINGU POLITYCZNEGO

Motorem napędowym i organizatorem kampanii wyborczej są politycy oraz ich sztaby wyborcze. Ogół metod i środków, za pomocą których te szta­by starają się pozyskać wyborców, określa terminem marketing polityczny, co wskazuje na rodowód tego instrumentarium, czyli wzorowanie się na marketingu komercyjnym. Tak samo bowiem jak celem marketingu komer­cyjnego jest wprowadzenie produktu na rynek i uczynienie go atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców, przez wzbogacenia jego wartości użytkowej o   dodaną do niej wartość symboliczną (np. prestiż, luksus, nowoczesność, itd.), tak celem marketingu politycznego jest stworzenie i spopularyzo­wanie wizerunku polityka jako atrakcyjnego kandydata na określone stanowisko publiczne przez wyeksponowanie jego „wartości użytkowej”, tj. kwalifikacji i umiejętności, oraz wzbogacenie tego wizerunku o „war­tość symboliczną”, tj. urok osobisty (glamour), poglądy i program dzia­łania kandydata, odpowiadające oczekiwaniom potencjalnych wybor­ców.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)