ILUSTRACJA TENDENCJI

Tendencję tę dobrze ilustruje przypadek Belgii, gdzie telewi­zja komercyjna pojawiła się dopiero w 1989 r. i obecnie trzon rynku stano­wią dwa kanały publiczne (BRTN-TYl, BRTN-TY2) i trzy komercyjne (VTM, VTM-Ka2, VT4), przy czym głównymi konkurentami sąBRTN-TVl i VTM (w 1996 r. udziały w rynku: 19,3 i 32,8 proc.). W wyniku tej konku­rencji w latach 1988-1995 w ofercie BRTN-TV1 udział pozycji rozrywko­wych zwiększył się z 48 do 60 proc. czasu emisji, kosztem redukcji pozycji artystycznych i edukacyjnych. Z kolei w ofercie VTM, opartej na rozrywce (80 proc.), wzrósł udział informacji i pojawiły się pozycje artystyczne, w proporcjach zbliżonych do oferty BRTN-TV1 w 1995r. [Bens, 1998]. Przypadek belgijski dobrze ilustruje zjawisko konwergencji kanałów, pro­wadzące do upodobniania się oferty różnych nadawców, zwłaszcza publicz­nych i komercyjnych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)