FUNDAMENTALNE PYTANIE

Powstaje w związku z tym kolejne fundamentalne pytanie: Czy kryzysy rządzą się jakimiś ogól­niejszymi prawami, a jeżeli tak, to czy prawa te określają rolę mediów w kryzysie. Jeśli przyjąć najogólniejszą perspektywę, można powiedzieć, iż każdy kryzys przebiega wedle dość oczywistej logiki: przyczyna sprawcza – zagrożenie (destabilizacja) – obrona status quo – przesilenie – przywrócenie porządku (zachowanie status quo, adaptacja) albo zmiana systemowa (mody­fikacja, rewolucja). Na tym poziomie ogólności niewiele można jednak po­wiedzieć o dynamice kryzysu i roli mediów. Z kolei zejście na niższy po­ziom ogólności wymaga uwzględnienia szeregu czynników różnicujących kryzysy, takich jak przyczyny, charakter i skala zagrożeń, głębokość i czas trwania kryzysu etc., co oznacza konieczność wprowadzenia typologii kryzy­sów wykluczającej zbudowanie jednolitego modelu działania mediów w sy­tuacjach kryzysowych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)