FORMA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Choć reklama pokazuje, że do szczęścia prowadzą róż­ne style życia, zależnie od indywidualnych upodobań i poziomu zamoż­ności, to jednak jest to różnorodność pozorna. Wszystkie te style łączy bowiem zasadnicza cecha wspólna – sens życia sprowadzają do konsu­mowania dóbr materialnych. W istocie są to więc tylko różne warianty konsumpcyjnego sposobu życia, opartego na zasadzie: Styl życia to styl konsumpcji. Inna „filozofia” jest z założenia obca reklamie (komercyjnej).Tak wiec jeśli reklama jest formą twórczości artystycznej, to jest to twórczość – by tak rzec – w ograniczonym horyzoncie wyobraźni; ograni­czonym do formalnej strony przekazu, gdyż jego filozofia i przesłanie są ustalone z góry i nie podlegają dyskusji. Pod tym względem reklama podob­na jest nie tylko do realizmu socjalistycznego, lecz także do sztuki sakralnej, zawężającej swobodę twórczą do przedstawiania mitów religijnych.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)