FILOZOFICZNE ZAPLECZE

Filozoficznym zapleczem doktryny liberalnej były różne nurty myśli oświeceniowej, w tym zwłaszcza prace Johna Miltona, Thomasa Jeffersona, Johna Stuarta Milla, Johna Locke’a, Jeremy’ego Benthama [Sie- bert, 1956; Keane, 1992], fi,Główną przesłanką doktryny liberalnej jest przekonanie o racjonal­ności natury ludzkiej – człowiek jest istotą rozumną, posiada wrodzoną zdolność odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła. Kierując się roz­sądkiem, każdy potrafi samodzielnie określać, co jest dla niego dobre, po­dejmować decyzje służące jego interesom oraz tak kształtować otaczającą go rzeczywistość, aby poprawić swoje warunki życiowe i pozycję społeczną. Państwo nie może go w tym zastąpić ani tym bardziej uszczęśliwiać go na siłę, powinnością państwa jest natomiast tworzenie ram prawnych gwaran­tujących ochronę jego interesów i możliwość budowania własnego dobrobytu.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)