EFEKT SPOTKANIA

Efektem tego spotkania jest cena rynkowa, wyznaczająca realną podstawę transakcji. Gdy nie ma barier ograniczających wejście na rynek wielu dostawców takich samych lub podobnych dóbr i usług, wówczas muszą oni konkurować mię­dzy sobą podnosząc jakość i obniżając ceny oferowanych produktów. Cenę rynkową można zatem uznać za miernik wartości ekonomicznej tych pro­duktów tylko wtedy, gdy jest wielu oferentów, którzy konkurują między so­bą, a nabywcy dokonują wolnego wyboru między różnymi ofertami.I w teorii, i w praktyce funkcjonowanie gospodarki rynkowej w ogóle, a wolnego rynku w szczególności wymaga komunikowania się dostawców z potencjalnymi nabywcami produktów oraz usług podlegających sprzedaży. W gospodarce przedindustrialnej, kiedy rynkiem były lokalne targi, wystar­czały kontakty interpersonalne, czyli targowanie się kupującego ze sprze­dawcą.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)