DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

Natomiast reputację tę znakomicie podnosi dziennikarstwo śledcze, czyli publikacje demaskujące wszelkiego rodzaju nadużycia i niegodziwości polityków. Ga­zety chętnie wyciągają je więc na światło dzienne i nadają im rozgłos, nawet gdy dotyczą polityków reprezentujących popieraną opcje.Analityczno-spekulatywne podejście do systemu właściwe prasie po­ważnej jest obce i niezrozumiałe dla odbiorców gorzej wykształconych (ma­jących ograniczoną kompetencję komunikacyjną), zajmujących niższą pozy­cję społeczną. Toteż prasa masowa, zwana także popularną lub tabloidową (w Polsce np. „Super Express”), która zwraca się do takich właśnie odbior­ców, bądź w ogóle stroni od polityki, bądź traktuje ją jako źródło afer, ma­chinacji i skandali, co obok przestępstw, katastrof i tragedii zwykłych ludzi leży w centrum jej zainteresowania.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)