DZIENNIKARSKA ETYKA

Hołdując etyce dziennikarskiego obiektywizmu, naka­zującego oddzielenie informacji od opinii, prasa ta ujmuje politykę jako pro­ces decyzyjny lub grę sił politycznych. W tej perspektywie sprawy „zwy­kłych” ludzi i świat ich życia schodzą na plan dalszy. W informacjach nacisk położony jest na fakty oraz racjonalne wyjaśnienie ich przyczyn i kontekstu, co jednak nie wyklucza pewnej stronniczości, ukrytej m.in. w hierarchizacji tematów, selekcji informacji, doborze cytatów, języku wypowiedzi itd. Tek­sty analityczne i publicystyka zawierają interpretacje faktów, komentarze, opinie i oceny wyrażające linię pisma. Artykuły redakcyjne i felietony po­zwalają na otwarte popieranie jakiejś opcji ideologicznej czy obozu politycz­nego, bez narażania na szwank wiarygodności i reputacji pisma.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)