DZIAŁANIA NADAWCÓW

Nadawcy działający na rynkach lokalnych bądź zajmujący drugorzędną pozycje na większych rynkach muszą z reguły polegać na imporcie, ograniczając swoją produkcję do pozycji najtańszych, np. małych formatów studyjnych czy rejestracji es­tradowych. Trzeba jednak podkreślić, że nawet tanie produkcje lokalne, osa­dzone w miejscowych realiach i obsadzone miejscowymi sławami, mogą dość skutecznie konkurować z widowiskowymi formatami z importu. To, że oferta rozrywkowa nadawcy pozostaje w ścisłym związku z jego strategią rynkową, jest oczywiste i całkowicie normalne. Bardziej subtelne i złożone są relacje między wymogami rynku a informacjami dziennikarski­mi. W oficjalnych deklaracjach nadawcy komercyjni, podobnie jak publicz­ni, z reguły zapewniają o poszanowaniu dziennikarskiej niezależności, jed­nak w praktyce wygląda to różnie.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)