DZIAŁANIA MEDIÓW

Działania mediów spotykają się z krytyką władz i in­stytucji zwalczających kryzys, które pragną uzyskać kontrolę nad dzia­łaniem mediów, np. oskarżają media o brak profesjonalizmu i nieodpowie­dzialność, epatowanie sensacją, szerzenie paniki, tendencyjność relacji, itp. Tego rodzaju zawinione czy tylko przypisywane mediom błędy mają uspra­wiedliwiać ograniczanie im dostępu do miejsc zdarzeń, cenzurowanie infor­macji, konfiskowanie materiałów, zmuszanie dziennikarzy do współpracy z siłami porządku etc. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, a zwłaszcza wojennego, następuje zawieszenie części praw i swobód oby­watelskich, w tym zwykle wolność słowa i komunikowania się. Władze uzy­skują wówczas pełną kontrolę nad mediami i czynią z nich kanały przekazu oficjalnej informacji (propagandy).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)