DWIE ZASADY

Po pierwsze: zasada upaństwowienia mediów. Warunkiem likwidacji kapitalizmu i budowy nowego ustroju „sprawiedliwości społecznej”, czyli komunizmu, jest zniesienie prywatnej własności środków produkcji mate­rialnej i duchowej, tzn. nacjonalizacja przemysłu oraz instytucji kultury, w tym zwłaszcza mediów. Upaństwowienie mediów jest przy tym traktowa­ne jako równoznaczne z ich uspołecznieniem, gdyż w obu przypadkach jest to własność kolektywna. Po drugie: zasada klasowości i partyjności mediów. JNowy ustrój spo­łeczny buduje klasa robotnicza pod przywództwem partii komunistycznej, będącej polityczną i ideologiczną „awangardą klasy robotniczej”. Partia ta sprawuje monopolistyczną kontrolę nad państwem i stanowiącymi jego inte­gralną część mediami – są one bezpośrednio podporządkowane partii lub in­nym organizacjom uznającym jej kierowniczą rolę w państwie. Poza tym partia dysponuje rozległym aparatem kontroli przekazów w postaci cenzury prewencyjnej, pilnującej by nie zawierały one treści antysocjalistycznych i były zgodne z wytyczoną przez partię linią polityczną.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)