DOKTRYNY MEDIALNE

Doktryny medialne wskazują, jak media powinny działać, aby najlepiej służyć realizacji tych celów, które dana z doktryn uznaje za najważniejsze, bądź które wynikają ze społecznych oczekiwań wobec mediów. W obu przy­padkach doktryny stają się narzędziem nacisku na media, a nawet kontroli nad mediami. Ponieważ jednak różne grupy społeczne mają odmienne intere­sy i oczekiwania odnośnie do mediów, a systemy medialne cechuje duża zło­żoność strukturalna i zróżnicowanie sposobów działania, przeto zwykle w społeczeństwie funkcjonują równocześnie różne doktryny medialne. Wy­nikają z nich odmienne, niekiedy sprzeczne oczekiwania normatywne, o bar­dzo różnym rodowodzie historycznym, co znakomicie utrudnia wprowadze­nie ich, i całej doktryny, w praktykę.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)