DOKTRYNA LIBERALNA

Obie scharakteryzowane wyżej doktryny zakładają supremację państwa (systemu) nad jednostką i społeczeństwem (światem życia), wyznaczając mediom rolę służebną wobec państwa i sprawujących w nim władzę, dla któ­rych są one narzędziem kierowania społeczeństwem. Doktryna liberalna cał­kowicie odwraca tę perspektywę i logikę. Uznając prymat jednostki i społe­czeństwa nad państwem, media traktuje ona jako czynnik służący realizacji praw jednostki, jak też instrument kontroli społeczeństwa nad państwem i sprawującymi władzę. Takie odwrócenie perspektywy było dorobkiem my­śli społecznej, sekularyzacji i racjonalizacji życia społecznego oraz rozwoju gospodarki przemysłowej i odpowiadało interesom oraz aspiracjom rodzącej się burżuazji.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)